Verkopen op beslist.be vanuit uw webshop

Geen handmatige handelingen meer! ChannelEngine is de perfecte interface tussen beslist.be en uw eigen webshop.

Your store

Product Feeds
Products
Channels
- Channel

Beslist.be webshop interface

Beslist.be is het grootste online winkelcentrum van Nederland & België, volledig geïntegreerd in ChannelEngine. Verbind uw webshop met ChannelEngine met behulp van een van onze gratis plugins en start de verkoop van uw producten via beslist.be.

Online marketplace

Beslist.be is één van de grotere online marketplaces in Nederland en België, omdat ze het productportfolio van duizenden webshops hebben. Door aan te sluiten op het winkelwagentje van beslist.nl krijgt uw webshop een extra verkoopkanaal. Hun online marketingteam gaat actief op zoek naar online kopers voor uw producten.

Product- en orderbeheer

Verhoog uw omzet en verminder nabestellingen door uw verkoopproces te automatiseren. Met ChannelEngine als interface zijn de productgegevens op beslist.be altijd up-to-date en verschijnen de bestellingen in uw eigen backend.

Geen genezing, geen betaling

Er zijn geen vaste maandelijkse kosten verbonden aan beslist.be. U ontvangt betaalde bestellingen rechtstreeks in uw eigen systeem. U betaalt commissie over deze bestellingen, zodat u geen kosten heeft als er geen betaalde bestellingen zijn. Naast de bestellingen zal beslist.be u ook alle klantgegevens verstrekken.

Opgericht in 2005

Actief in Nederland en België

970 Actieve biedingscategorieën

Eenvoudig uw eigen klantendatabase uitbreiden

Verhoog uw omzet

No cure, no pay

Direct uitbetaald

3 - 15% commissie

Eenvoudig campagnemanagement

- Verkoopautomatisering

Verkoopautomatisering

ChannelEngine synchroniseert automatisch uw productinformatie met Beslist.be. Orders worden opgehaald en doorgestuurd naar uw eigen systeem. ChannelEngine biedt een naadloze multichannel integratie aan die uw bedrijf integreert met online marketplaces.

U kunt het hele proces vanuit uw huidige systeem beheren, zonder uw huidige werkproces te verstoren. Bespaar kostbare tijd die u normaal gesproken kwijt zou zijn aan handmatige werkzaamheden. Verbeter uw leverbetrouwbaarheid met verkoopautomatisering!

Beslist.be integreren met uw systeem

Aan de slag gaan met het verkopen op Beslist.be vanuit uw eigen systeem is zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Wij bieden integraties aan voor een grote verscheidenheid aan webshops, platforms en systemen in de vorm van gratis plugins, codebibliotheken of een goed gedocumenteerde REST API. Verbind uw Magento, Prestashop of WooCommerce met onze plugins. U kunt zelfs werken vanuit een eenvoudige CSV, XML of Google sheet. Wij hebben ervaring met het koppelen van SAP, Microsoft Dynamics (NAV & AX), Unit 4, Exact en vele anderen.

Wanneer uw systeem is aangesloten op ChannelEngine, hoeft u enkel een druk op de knop te doen en een API-sleutel toe te voegen om een nieuwe online marketplace toe te voegen. Zodra u met behulp van onze slimme filters en prijsregels de producten heeft gekozen die u wilt verkopen, kunt u direct beginnen met de verkoop.

Met behulp van ChannelEngine heeft u een schaalbare Software-as-a-Service (SaaS), dat zich richt op multichannel marketplace verkoopintegratie en -optimalisatie.

Klaar om meer te doen met marketplaces?

Ontdek hoe wij uw bedrijf in contact kunnen brengen met meer klanten in lokale en internationale markten. Schrijf u nu in voor een gratis, persoonlijke demo.